www.utw-wesola.org

Władze Stowarzyszenia:

Walne Zebranie Członków / Delegatów

Zarząd
  
    Prezes - Elżbieta Daniłowicz
    Wiceprezes ds. Programowych - Ewa Fiedorowicz
    Wiceprezes ds. Organizacyjnych - Maria Surawska
    Skarbnik - Zofia Czyżkowska
    Sekretarz - Barbara Kozakiewicz
    Członkowie:
    Jolanta Chmurzyńska
    Marianna Kisiel
    Andrzej Koziorowski

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Weronika Łuksza

Wiceprzewodnicząca - Grażyna Weber

Sekretarz - Maria Kłos 
Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej
Armii Krajowej 39
05-075 Warszawa
 Powered by: www.cdx.pl