www.utw-wesola.org

Władze Stowarzyszenia:

Walne Zebranie Członków / Delegatów

   ZARZĄD
  
    Prezes - Eugeniusz Sobczak
    Wiceprezes ds. Programowych - Stanisław Bocheńczyk
    Wiceprezes ds. Organizacyjnych - Wiesława Klementowicz
    Skarbnik -  Agnieszka Kamińska
    Sekretarz -   Barbara Kozakiewicz
    Członkowie:  Andrzej Koziorowski

 Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Maria Kłos

Wiceprzewodnicząca - Hanna Wójtowicz

Sekretarz - Teresa Polowczyk

  
Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej
Armii Krajowej 39
05-075 Warszawa

 Powered by: www.cdx.pl